pertelžti

pertelžti
1 pértelžti tr. šnek. 1. perlyti, permerkti: Lytus telža, muni pártelžė Als. 2. , Pgr peršerti: Jis pártelžė su vėzdu arklį, kad tas rąžydamos nuejo J. \ telžti; aptelžti; atsitelžti; įtelžti; ištelžti; nutelžti; patelžti; partelžti; pertelžti; pratelžti; pritelžti; sutelžti; užtelžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • aptelžti — 1 aptel̃žti, ia, àptelžė tr. Š šnek. 1. KŽ euf. apšlapinti: Mergės ir kamarės slenksčius aptelža Kal. Ot tau melžėja, karvė apìtelžė Ds. | refl. Š, KŽ, Rg, Ps, Dkk, Ds, Dsn: Kūdikis apsitelžęs, t. y. apsimyžęs, apsičiuižęs J. Gulė[jo] gulė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsitelžti — 1 atsitel̃žti, ia, atsìtelžė šnek. atsigulti, atsidrėbti: Kam atsitelžei į lovą su batais ir nenusidaręs?! Trg. telžti; aptelžti; atsitelžti; įtelžti; ištelžti; nutelžti; patelžti; partelžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištelžti — 1 ištel̃žti, ia, ìštelžė Š, ištelžti, ia, ė Š, KŽ šnek. 1. intr. kurį laiką lyti: Telža nu ryto jau, kiek taip ištelš?! Krš. 2. refl. Š, KŽ euf. nusišlapinti. 3. intr. per ilgai mirkstant, šuntant pasidaryti, būti prasto skonio, permirkti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutelžti — 1 nutel̃žti, ia, nùtelžė tr. šnek. 1. smarkiai lyjant, telžiant ar pilant kuo nuplauti: Kad ir kokia liūtis nutelžtų akmenį, akmuo ir pasiliks akmeniu rš. Milžtuvę dar nešvariai nutelžia LTR(Srv). 2. refl. Š, KŽ, Ds euf. nusišlapinti: Na, gėrėm… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partelžti — 1 partel̃žti, ia par̃telžė tr. šnek. pargriauti, partrenkti: Smagi banga visu svoriu užgulė Vladą, partelžė ant denio, ėmė vilkti rš. Kiaulė partelžta darže išsibarstė negyvais paršais, t. y. išsimetė JI624. telžti; aptelžti; atsitelžti; įtelžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patelžti — 1 patel̃žti, ia, pàtelžė šnek. 1. tr., intr. Slnt euf. prišlapinti: Mūso vaikiai cielus latakus pas duris patelža Kal. 2. intr. pavandenyti: Kai tik išvirs bulvės, tuoj ir nusunk, kad nebūt paskui patelžusios Srv. ║ patižti: Daubose gulėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratelžti — 1 pratel̃žti, ia, pràtelžė tr. Vvr šnek. įmerkti, praskiesti lietui: Kelias pràtelžtas nuo lietaus, t. y. pralytas, visur klanai, maivos, versmės, purvynai atsivėrė J. telžti; aptelžti; atsitelžti; įtelžti; ištelžti; nutelžti; patelžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritelžti — 1 pritel̃žti, ia, prìtelžė šnek. 1. intr., tr. NdŽ, Slnt daug prilyti: Pritelžtà, negal išbristi Krš. Gi kad nebūt taip pritel̃žę, būt možnėję jau viską pabaigt sėt Sml. 2. tr. NdŽ, Vrb, Rg, Klp, Kal, Šl, Vl, Rs, Bsg, Jnš, Lnkv, Ps, Vb, Pnm,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutelžti — 1 sutel̃žti, ia, sùtelžė šnek. 1. tr. euf. sušlapinti, sučiurenti: Dar dažnai sutel̃žia anas rūbus Trgn. | refl. Ck, Skrd, Slm, Kp: Vaikas susìtelžė, t. y. susimyžo begulėdamas J. Žliugas susitelžė lovoj Šmn. Gėrė gėrė, lig susìtelžė Ds. Ko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • telžti — 1 tel̃žti, ia, ė NdŽ, FrnW, KŽ, telžti NdŽ, FrnW, KŽ šnek. 1. intr. DŽ, Prk, Kal, Plt, Krš, Jnš smarkiai lyti: Telža, apsiūkusi DūnŽ. Telžė telžė, kol šieną supūdė Vvr. Mylą dienelę telžė i telžė, pūdė bulbeles Varn. Kiaurą naktį lytus telžė Rs.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”